Op de hoogte van het laatste nieuws in Diemen

Nieuws

Ouderenpartij tegen zoekgebieden voor windmolens

07-06-2021

De Ouderenpartij Diemen is het niet eens met het systeem dat zoekgebieden zijn aangewezen voor de plaatsing van windmolens en zonneweiden. Volgens de partij is een groot deel van Diemen en van de schaarse groene ruimte aangewezen als zoekgebied. De Ouderenpartij wil dat voordat zoekgebieden voor zonneweiden in weilandgebieden worden aangewezen, eerst alle ruimte op daken van woningen en bedrijven wordt gebruikt. Op daken van bedrijven en grote flats kunnen nog zonnepanelen worden geplaatst. De partij wil een groot zoekgebied langs het Amsterdam-Rijnkanaal beperken en vier zoekgebieden schrappen ook moet de afstand tussen woningen en windmolens minimaal anderhalve kilometer zijn. De partij heeft vijf amendementen ingediend.

Recente berichten