Op de hoogte van het laatste nieuws in Diemen

Nieuws

Gemeente start in mei met woononderzoek

26-04-2021

De gemeente start volgende maand met het tweejaarlijks onderzoek WIMRA ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’. Het kan zijn dat bewoners in de komende weken hiervoor een enquête ontvangen. Het doel van het onderzoek is om de woonsituatie, woonlasten, tevredenheid en verhuiswensen van inwoners in kaart te brengen. Ook laat het onderzoek zien hoeveel mensen hun woning energiezuinig willen maken en wat de woonwensen van thuiswonende kinderen zijn. Het onderzoek helpt de gemeente en de woningcorporaties om aan te geven waar waar zij zich in voor moeten inzetten. Begin 2022 zullen de uitkomsten van het onderzoek bekend worden.

Recente berichten