Op de hoogte van het
laatste nieuws in Diemen
Volg Studio DMN:
23 okt. 2019 04:19

Nieuws

...
09-10-2019

Gemeente Diemen fel tegen komst van forensisch centrum voor criminele adolescenten

De gemeente Diemen is fel tegen de komst van het Forensisch Centrum voor Adolescenten (FCA), een centrum voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en Justitie. FCA heeft een luxe vrijstaande woning gehuurd aan de Muiderstraatweg 61, nabij het Diemerbos en bedrijventerrein Stammerhove. De organisatie wil hier vier van haar cliƫnten gaan onderbrengen. Bij deze jongeren heeft de rechter bepaald dat zij een verplicht begeleid woon & zorgtraject, met 24 uur toezicht dienen te volgen. De gemeente Diemen stelt in haar bezwaar, dat deze wijze van opvang en begeleiding in het betreffende pand, in strijd is met het aldaar geldende bestemmingsplan. De gemeente heeft het FCA daarom schriftelijk laten weten de komst van het centrum niet te zullen tolereren en heeft de organisatie dringend verzocht de onderhavige woning niet in gebruik te nemen. Indien het FCA dat toch zal doen, dan heeft de gemeente Diemen aangekondigd, handhavend te zullen gaan optreden.

Het Forensisch Centrum is sinds augustus 2018 gevestigd aan de Bosrankstraat in Amsterdam Noord. Daar stuit het inmiddels op forse protesten van de buurtbewoners, die vanuit het centrum onder meer met huisvredebreuk, agressie, bedreiging, diefstal en vandalisme, gepleegd door de probleemjongeren, te maken kregen. Stadsdeel Noord bevestigt dat er alleen al tussen augustus 2018 en augustus 2019, 27 keer melding is gemaakt van ernstige overlast. De politie heeft desgevraagd aan Studio DMN bevestigd, in dezelfde periode 19 keer te zijn uitgerukt voor het FCA. Stadsdeel Amsterdam Noord wil het centrum het liefst sluiten. Het stadsdeelbestuur geeft echter aan daartoe nog niet over voldoende wettelijke gronden te beschikken en dat voor een eventuele bestuursmaatregel via de burgemeester van Amsterdam, de kwestie nog niet ernstig genoeg zou zijn. Inmiddels heeft Kamerlid Michiel van Nispen van de SP, kamervragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker. Nispen wil onder meer weten hoe de minister buurtbewoners rondom het het Forensisch Centrum gaat beschermen tegen de aldaar verblijvende en overlast gevende jongeren.

Bestuurder Daphne Breuker van FCA, weigert vooralsnog nader inhoudelijk commentaar en verwijst naar de onderstaande persverklaring, welke in september jl. werd gegeven:

"Het Forensisch Centrum voor Adolescenten richt zich op een zeer kwetsbare doelgroep jongeren. Goede zorg voor deze doelgroep is essentieel. We realiseren ons dat onze aanwezigheid effect heeft op de buurt. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat ook voor deze doelgroep ruimte moet zijn om te resocialiseren. Evident aan deze doelgroep is dat de zorg de nodige uitdagingen met zich meebrengt, waar wij ook alle aandacht voor hebben. We staan altijd open voor de dialoog met buurtbewoners, de gemeente en politie en wij blijven actief investeren in een goed contact met alle betrokkenen".


Meer nieuws

Kinderburgemeester 2019
11-07-2019

Kinderraad kiest Emilie van Mens als nieuwe kinderburgemeester Diemen


Lees meer
Pastorie
27-08-2019

Gemeente dwingt kerkbestuur Sint-Petrus'-Banden tot herstel van de voormalige pastorie


Lees meer
SWD
30-08-2019

Plan van aanpak voor netwerk basisvaardigheden op verzoek van de gemeente


Lees meer