Op de hoogte van het laatste nieuws in Diemen

Nieuws

Financiële perspectief gemeente negatiever dan afgelopen jaren

16-06-2022

Het college kiest er nu voor om alleen onontkoombare financiële ontwikkelingen op te nemen in de Kadernota. Het financiële perspectief voor de gemeente is niet zo positief als afgelopen jaren, het college zet de lijn van zorgvuldig financieel beleid voort. Het college weet niet hoeveel speelruimte er is omdat het nog onzeker is hoeveel geld de gemeente van het Rijk ontvangt. De gevolgen van het coalitieakkoord, andere beleidsvoornemens en eventuele bezuinigingen worden nu uitgewerkt in een begroting voor volgend jaar. De gemeente blijft de komende jaren groeien. Het college rekent op een gemiddelde groei van 530 woningen per jaar. In 2027 heeft Diemen dat ruim 19 duizend woningen en 38.500 inwoners.

Recente berichten