Politiek

Maandag organiseert de gemeente Diemen samen met Stichting Lotgenoten een nieuwe bijeenkomst voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. De bijeenkomst wordt gehouden voor mogelijk gedupeerden. Zij kunnen elkaar ontmoeten, verhalen uitwisselen en steun vinden bij elkaar. Ook wordt er hulp geboden. De bijeenkomst wordt maandag van 11:00 tot 13:00 uur gehouden in het Wapen van Diemen. Aanmelden is niet nodig.

De gemeenteraad vraagt de inwoners van Diemen om ideeën. Inwoners die goede ideeën hebben voor de gemeente, krijgen tijdens de Ideeënmarkt op donderdag 8 juni de kans om die bij raadsleden te pitchen. Onder het motto ‘Politiek was nog nooit zo makkelijk’ zijn de raadsleden van Diemen direct beschikbaar voor uitwisseling van ideeën. De gemeenteraad wil de betrokkenheid van inwoners bij de politiek vergroten. Ook wordt de kennis en creativiteit van inwoners beter benut. Aanmelden doe je via griffie@diemen

Foto: Jan de Groen

De Gemeente Diemen roept inwoners tijdens de week van de Groene Tuin op om tegels te verruilen voor groen. Afgelopen dinsdag is de Week van de Groene Tuin van start gegaan. In deze week krijgen inwoners tips en zijn er leuke acties om de tuin of het balkon te vergroenen. Komende dinsdag maakt de Tegeltaxi weer een rondje. Inwoners die tegels uit de tuin halen, kunnen zich aanmelden en de tegels laten ophalen. Diemen doet dit jaar weer mee aan het NK Tegelwippen. In de categorie kleine gemeenten staat Diemen op dit moment op plek 43.

Burgemeester Boog en burgemeester Halsema van Amsterdam hebben afgelopen week het startschot gegeven voor de samenwerking tegen ondermijnende criminaliteit. De gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland willen samen met partijen uit de vastgoedsector een vuist maken tegen ondermijnende criminaliteit. Er wordt onder andere ingezet op informatiedeling, het beter screenen van potentiële kopers en huurders, het tegengaan van witwassen via vastgoed en het aanpakken van malafide partijen in de vastgoedsector. Boog vindt dat Diemen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit voorop loopt.

Wethouder Matthijs Sikkes van den Berg heeft maandag basisschool de Nieuwe Kring bezocht. De basisschool hield een speciale actie ‘Voer de Bij’. De wethouder en leden van de Kinderraad die op de Nieuwe Kring zitten, hebben bloemen gezaaid voor bijen bij het schoolplein. Op 22 april is het in Nederland Nationale Zaaidag waarop bloemen worden ingezaaid die goed zijn voor bijen. De gemeente Diemen doet daar aan mee.

Het college heeft het definitief Ontwerp voor het Van Gemertplantsoen vastgesteld. Het plantsoen moet de schakel worden tussen het centrum van Diemen, het station en het wandellandschap. Het Van Gemertplantsoen wordt een licht glooiend boslandschap met slingerende paden. In het plantsoen komen meer bomen dan in de oorspronkelijke situatie en er komt een organisch gevormde vijver. De aanleg van het plantsoen start in de zomer. 

Het college heeft de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland een Zonneladder laten maken. Daarmee kan de gemeenteraad een voorkeursvolgorde bepalen en zo gerichter kiezen waar in Diemen wel of juist niet op grote schaal zonne-energie kan worden opgewekt. Voor een rendabel zonneveld is ruimte nodig. Ook spelen ecologische waarden en eigenaarschap van de gronden een rol. De gemeente heeft in het kader van de Regionale Energiestrategie nog zes gebieden waar gezocht wordt naar ruimte voor zonnevelden. Aan het eind van dit jaar moet de gemeenteraad een besluit nemen. 

Over Studio Dmn

Te beluisteren

Analoge kabel 103.3 MHZ

Mediabox kanaal 915CI +

insteekmodule kanaal 363

Via de Ether op 106.10 FM

Gegevens

IBAN NL79RABO0393515702

BIC RABONL2U

BTW NL008736248B01

KvK 41204059

Het weer in Diemen