Politiek

De gemeente Diemen heeft in samenwerking met ShareNow een zone voor elektrische deelauto’s gecreëerd. De zone is te vinden op Holland Park in Diemen-Zuid. Gebruikers kunnen daar een rit starten, eindigen of een tussenstop maken. De gemeente schrijft op Facebook dat wethouder Hans Prins blij is met de samenwerking. Het draagt volgens Prins bij aan de verduurzaming van Diemen. Hij hoop het autobezit en de parkeerdruk te verlagen.

Het college wil koopwoningen met een slecht energielabel versneld isoleren en heeft een plan goedgekeurd. De gemeente kan aanspraak maken op geld van de rijksoverheid en de provincie Noord-Holland. Het geld is bedoeld om koopwoningen met een slecht energielabel sneller te kunnen isoleren. Goed geïsoleerde woningen zijn belangrijk om de stap naar aardgasvrij te kunnen maken. Eerst wordt gekeken welke woningen een slecht energielabel hebben, daarna wordt een plan van aanpak gemaakt.

De Ouderenpartij Diemen wil weten hoeveel geld er tussen 2017 en 2021 is uitgegeven aan jeugdzorg en de WMO in Diemen. Ook wil de partij weten hoeveel zorgaanbieders er in Diemen zijn. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld omdat uit eerdere vragen niet alle informatie naar boven is gekomen. Begin mei meldden Binnenlands Bestuur en RTL Nieuws dat er in Nederland bijna zesduizend aanbieders van Persoonsgebonden Budgetten zijn die een strafblad hebben. Aanbieders met een strafblad zouden gemiddeld hogere bedragen declareren dan aanbieders zonder strafblad. De Ouderenpartij Diemen wil ook weten wat de gemeente doet om fraude te voorkomen.

De Ouderenpartij Diemen maakt zich zorgen om de speeltoestellen in Diemen. De partij heeft zich verdiept in de veiligheid van speeltoestellen na een klacht van een inwoner uit Diemen. Speeltoestellen in de openbare ruimte moeten veilig zijn en daarom periodiek worden gekeurd. De partij heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld en wil weten of alle speeltoestellen in de openbare ruimte goedgekeurd zijn, of de gemeente een beheersplan heeft en of alle speeltoestellen regelmatig gecontroleerd worden en of dat bijgehouden wordt.

De gemeente Diemen is blij met de uitspraak van de Raad van State over het plan voor het openstellen van de busbaan in Diemen-Zuid. De Raad van State heeft woensdag over het bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid aangegeven dat de rechtsgevolgen van het plan in stand kunnen blijven. Met het bestemmingsplan wordt de openstelling van de busbaan en de aanleg van een rotonde geregeld. In een eerdere uitspraak gaf de Raad van State aan dat een borging van dertig kilometer per uur moest worden geregeld. De gemeente werkt nu aan de planning voor de realisatie van de plannen. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk in het najaar starten. 

Diemen gaat de flexwoningen voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen volgend jaar verplaatsen naar de Diemerdreef bij de Gooiseweg. Op dit moment wordt een deel van de vluchtelingen opgevangen in dertig flexwoningen aan de Bergwijkdreef in Diemen-Zuid. De flexwoningen kunnen daar tot de zomer van volgend jaar blijven. De opvang van vluchtelingen is waarschijnlijk langer nodig. Bij de Diemerdreef kunnen de woningen zeker tien jaar blijven staan. In heel Diemen worden op dit moment zo’n tweehonderd vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen.

Burgemeester Boog, zijn vrouw Wahida, wethouder Matthijs Sikkes-Van den Berg en wethouder Marian Everhardt waren afgelopen maandagavond aanwezig bij de viering van Orthodox Pasen van Oekraïense vluchtelingen in Diemen. Het feest werd gevierd met een gezamenlijke maaltijd, ook werd er gebeden en werden overledenen herdacht. Boog bedankt op sociale media vrijwilligers die de avond hebben georganiseerd.

Over Studio Dmn

Te beluisteren

Analoge kabel 103.3 MHZ

Mediabox kanaal 915CI +

insteekmodule kanaal 363

Via de Ether op 106.10 FM

Gegevens

IBAN NL79RABO0393515702

BIC RABONL2U

BTW NL008736248B01

KvK 41204059

Het weer in Diemen