Herinrichting Oost-West As, Diemen

Onder de naam Oost-West As wordt de reconstructie van de Hartveldseweg en de Muiderstraatweg uitgevoerd. Op onerstaande website vind je meer informatie over dit project, de planning en de contactmogelijkheden. Je kunt je hier ook aanmelden als geïnteresseerde, dan ontvang je de laatste nieuwsberichten. Lees meer: https://oostwestas.mett.nl/default.aspxL Bron: Gemeente Diemen – Foto: Frans Deckers

Read More

Enquête sociale huurwoningen

In de regio waar ook Diemen toe behoort, wordt gekeken naar een nieuwe manier om sociale huurwoningen (€ 720,00) van woningcorporaties te verdelen. De vijftien gemeenten in de woningmarktregio van Amsterdam houden daarover gezamenlijk een enquête onder alle inwoners. Doe mee aan de enquête die bestaat uit 10 vragen die gaan over sociale huurwoningen van corporaties met een huur van maximaal €…

Read More

Nieuwe Wet Basisregistratie Personen

Nieuwe Wet Basisregistratie Personen  4 februari 2019 Kinderen die dood ter wereld komen, kunnen vanaf vandaag eindelijk officieel worden aangegeven bij de burgerlijke stand voor registratie, dus ook in Diemen. Dat was voorheen niet mogelijk; doodgeborenen bestonden formeel niet, vaak tot (bijkomend) verdriet van de ouders.  Door de wijziging van de Wet Basisregistratie Personen kunnen alle doodgeborenen worden aangegeven, onafhankelijk…

Read More

Verzuim voortgezet onderwijs stijgt

Het schoolverzuim onder leerplichtige middelbare scholieren in Diemen is vorig schooljaar iets toegenomen. In ruim 370 gevallen bleven scholieren 16 uur of meer weg van school. Dat cijfer staat in het jaarverslag over het naleven van de leerplichtwet in Diemen. In het voorgaande schooljaar werden zo’n vijftig gevallen van verzuim minder gemeld. Op basisscholen in Diemen bleven 37 leerlingen meer…

Read More

Verzuim voortgezet onderwijs stijgt

Het schoolverzuim onder leerplichtige middelbare scholieren in Diemen is vorig schooljaar iets toegenomen. In ruim 370 gevallen bleven scholieren 16 uur of meer weg van school. Dat cijfer staat in het jaarverslag over het naleven van de leerplichtwet in Diemen. In het voorgaande schooljaar werden zo’n vijftig gevallen van verzuim minder gemeld. Op basisscholen in Diemen bleven 37 leerlingen meer…

Read More

Twee nieuwe gemeentelijke monumenten

Twee nieuwe gemeentelijke monumenten.De kogel is door de kerk! De grote Rietschuur en de blauwe olifant zijn door het college aangewezen als gemeentelijke monumenten! Het schijnt dat de olifant in het begin geel was. Hij stond bij de kruising Arent Krijtsstraat/Wilhelminaplantsoen.  Hebben jullie nog leuke foto’s van de gele of blauwe olifant? Of van de Grote Rietschuur of Kleine Rietschuur…

Read More

Akkoord ontwerpverklaring van geen bezwaar NUON biomassacentrale

Diemen 01-02 ’19 De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bezwaar voor de biomassacentrale van Nuon in Diemen. Twee facties stemden tegen. Het college van B&W en de raad willen geen biomassacentrale in Diemen. Er is door het college van B&W biomassacentrale de gemeenteraad om akkoord te gaan met het afgeven van een ontwerpverklaring…

Read More