Studio DMN
ANBI-Documenten

Strategisch Plan 2020 - 2025

Het Strategisch Plan 2020-2025 is te downloaden via deze link.

Financieel Jaarverslag 2021

Het Financieel Jaarverslag 2021 van Studio DMN is te downloaden via deze link.

Beloning

Studio DMN verstrekt geen beloningen aan vrijwilligers.