Enquête sociale huurwoningen

In de regio waar ook Diemen toe behoort, wordt gekeken naar een nieuwe manier om sociale huurwoningen (€ 720,00) van woningcorporaties te verdelen. De vijftien gemeenten in de woningmarktregio van Amsterdam houden daarover gezamenlijk een enquête onder alle inwoners. Doe mee aan de enquête die bestaat uit 10 vragen die gaan over sociale huurwoningen van corporaties met een huur van maximaal €…

Read More