Petitie tegen Diemer biomassacentrale NUON aangeboden

25 februari 2019 De petitie tegen de biomassacentrale die Nuon wil gaan bouwen in Over-Diemen is door initiatiefneemster Maaike Hillebrand aan de Provinciale Staten in Haarlem aangeboden. Meer dan meer dan 4.718 (1-3-’19) burgers uit de regio en hebben de petitie ondertekend. De pas gelden werd de grens van de 4600 handtekeningen overschreden. er kan nog steeds worden getekend. https://petities.nl/petitions/geen-biomassacentrale-in-diemen-gevaar-voor-onze-gezondheid…

Read More

Vrouwenkiesrecht 1919 -2019

Pas in 1919 werd een wetsvoorstel voor actief vrouwenkiesrecht (je stem uitbrengen) in Nederland aangenomen en mochten vrouwen zelf stemmen. Tegenwoordig mag iedere Nederlander vanaf 18 jaar een stem uitbrengen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale staten, Gemeenteraad en het Europees Parlement.  Foto: atria.nl Lees meer: https://atria.nl/nieuws-publicaties/internationaal-nationaal/vrouwenkiesrecht/

Read More

Herinrichting Oost-West As, Diemen

Onder de naam Oost-West As wordt de reconstructie van de Hartveldseweg en de Muiderstraatweg uitgevoerd. Op onerstaande website vind je meer informatie over dit project, de planning en de contactmogelijkheden. Je kunt je hier ook aanmelden als geïnteresseerde, dan ontvang je de laatste nieuwsberichten. Lees meer: https://oostwestas.mett.nl/default.aspxL Bron: Gemeente Diemen – Foto: Frans Deckers

Read More

Raad van State in het kort

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. De werkwijze en taken van de Raad van State zijn vastgelegd in de Grondwet en in de Wet op de Raad van State. Koning Willem-Alexander is Voorzitter van de Raad van State. De dagelijkse leiding berust bij de vice-president, momenteel…

Read More

Provinciale Staten Noord Holland

Provinciale Staten (PS) zijn het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Ze worden eens per 4 jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. In Noord-Holland bestaan Provinciale Staten uit 55 leden, verdeeld over 11 politieke partijen. De leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Lees meer:https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Provinciale_Staten Ga stemmen: De Provinciale Staten…

Read More